ขอแสดงความยินดี

Creative Travelers 4 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านเข้ารอบ
ติดตามและร่วมโหวตให้กำลังใจพวกเค้าได้เร็วๆ นี้

ทีม Blacklight Hero

  • 1572 Views
  • 168 Votes

ขอแสดงความยินดีกับทีม Blacklight Hero

โดยมีสมาชิกคือ

ธนวัต ปานจันทร์

- ทำตามหัวใจของตัวเอง โดยยึดหลัก 3 ข้อ 1. มีความฝัน 2. ลงมือทำ 3. อดทนกับทุกอุปสรรค