ผู้เข้ารอบสุดท้าย

ค้นหาวีดีโอที่มี “ความสุขที่สุด” เพียง

4 ทีม

พื้นที่หาความสุข

ค้นหา “ความสุขที่สุด” ได้ทั้ง

55 จังหวัด

ผู้ชนะ

ค้นหาวีดีโอที่มี “ความสุขที่สุด” เพียง

1 ทีม

วีดีโอที่“สุขที่สุด”รับ เงินรางวัลมูลค่ารวม

1,000,000 บาท

“อวดความสุข”

เมื่อการเดินทางมีค่าเท่ากับความสุข
อย่าเก็บไว้โชว์ออกมา

คว้าหาความสุขที่แท้ทรู เงินรางวัลมูลค่ารวม

1,000,000 บาท

ส่งคลิปการท่องเที่ยวไม่จำกัดไอเดีย ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอขอเพียงโชว์ให้รู้ว่าการเที่ยวของคุณมีความสุขขนาดไหน แพ็คกระเป๋าแล้วออกไปเที่ยวให้สุขสุดๆ กัน

วิธีออกตามหา “ความสุข”

มาร่วมกันค้นหาบุคคลที่มีความสุขที่สุด ในการออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

1

1.บันทึกความสุข

ถ่ายคลิปแนะนำตัวเอง และถ่ายคลิปเสนอไอเดียท่องเที่ยวเมืองรองแบบสร้างสรรค์ในสไตล์คุณเอง

2

2.แบ่งปันความสุข

อัพโหลดวีดีโอผ่าน Facebook ของตนเอง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมใส่ hashtag #TrueYouHappinessChallenge #creativetravelers #ใครสุขที่สุดชนะ #TrueYouxTAT

3

3.ลงทะเบียนเพิ่มสุข

คัดลอก URL ของโพสต์คุณ และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.trueyou-happiness.com ถึง 30 ก.ย. 2561

ภารกิจค้นหาบุคคลที่มี

“ความสุขที่สุด”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จับมือกับ TrueYou เพื่อค้นหาบุคคลที่มีความสุขที่สุด กับงานที่มีความสุขที่สุด ในการออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตามหาความสุขกับมหัศจรรย์ 55 เมืองรอง สุขได้ไม่เป็นรองใคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านบาท

เกณฑ์การตัดสิน

รอบที่ 1

1-30 กันยายน 2561

เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม

คัดเลือกโดยคณะกรรมการ

 • ความคิดสรา้งสรรค์ 80 คะแนน
 • วิธีการนำเสนอ 20 คะแนน

รอบที่ 2

9 -16 ตุลาคม 2561

เข้ารอบคัดเลือก 4 ทีม

คะแนนเต็ม 200 คะแนน

 • การโหวตผ่าน YouTube Chanel ของ TrueYou 100 คะแนน *นับจำนวน Like ของคลิปวีดีโอ ตั้งแต่วันที่ 9 -16 ตุลาคม 2561
 • คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 100 คะแนน

รอบที่ 3

มกราคม - พฤษภาคม 2562

ค้นหาผู้ชนะเลิศ

คะแนนเต็ม 200 คะแนน

 • การโหวตผ่าน YouTube Chanel ของ TrueYou 100 คะแนน นับจำนวน Like ของคลิปวีดีโอ โดยแต่ละคลิปมีระยะเวลาในการโหวต 7 วัน หลังจากทำการโพสต์คลิป
 • คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 100 คะแนน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

วิธีการส่งคลิป

 • ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้โดยการอัพโหลด ผ่าน Facebook ของตนเอง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 • ใส่ Hashtag #TrueYouHappinessChallenge #TrueYouxTAT #creativetravelers #ทรูยูและททท #ทรูยูเที่ยวเมืองรอง #ท่องเที่ยวไทยให้สุขที่สุด #ใครสุขที่สุดชนะ
 • คัดลอก URL ของโพสต์ และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.trueyou-happiness.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัล 4 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้รับเงินรางวัลทีมละ 150,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ 1 ทีม ได้รับเงินรางวัลเพิ่ม 400,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา
 • สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
 • ผู้ส่งผลงานร่วมประกวดต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือ ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • 1. เปิดรับสมัครให้ส่งคลิปวีดีโอตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2561
 • 2. ผู้สมัครสามารถส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที และมีความละเอียด 1,080 p (Full HD) โดยแนะนำตัวเองและถ่ายคลิปตัวอย่างที่แสดงรูปแบบการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีความสุขที่สุดในสไตล์ที่เป็นตัวเอง (ตัวอย่างคลิป/ การเล่าเรื่อง) สามารถส่งได้สูงสุด 5 คลิป ต่อ 1 ทีม
 • 3. เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน
  • 3.1 การคัดเลือกรอบ 10 คลิป : คะแนนเต็ม 100 คะแนน
   • คัดเลือกโดยกรรมการของทรู โดยตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ 80 คะแนน และวิธีการนำเสนอ 20 คะแนน
  • 3.2 การคัดเลือกรอบ 4 ทีม : คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งโดย
   • 100 คะแนน : จำนวนโหวตโดยนับจำนวน LIKE ของคลิปวิดีโอแต่ละคลิปผ่านช่องทาง Youtube Channel ของ TrueYou เท่านั้น ระหว่างวันที่ 9 -16 ตุลาคม 2561
   • 100 คะแนน : ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
  • 3.3 การตัดสินคัดเลือกทีมชนะเลิศ : คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งโดย
   • 100 คะแนน : จำนวนโหวตโดยนับจำนวน LIKE ของคลิปวิดีโอแต่ละคลิปผ่านช่องทาง Youtube Channel ของ TrueYou เท่านั้น โดยแต่ละคลิปมีระยะเวลาในการรับโหวตภายใน 7 วัน เวลา 18.00 น. ของวันนั้นๆ หลังจากโพสต์ผ่านทาง Youtube Channel ของ TrueYou
   • 100 คะแนน : ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
 • 4. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เคยส่งเข้าร่วมประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 • 5. ผู้สมัครสามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์ อาทิเช่น กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำเสนอ
 • 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน บริษัทฯ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 • 7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 • 8. รูปแบบคลิปที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 • 9. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ/ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 • 10. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้